ROK ZA PRIJAVU: 15.5.2022.

Status M je feministička organizacija iz Zagreba koja otvara prostore za sudjelovanje mladića i muškaraca u borbi za rodnu pravdu. Kroz naše programe promičemo rodnu ravnopravnost i radimo na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja. Više o nama možete saznati na našim društvenim mrežama (Facebook i Instagram) i web stranici.

Status M raspisuje natječaj za zapošljavanje osobe na radno mjesto Voditelja_ice financija i administracije.

Opis posla se odnosi na upravljanje cjelokupnim financijskim i administrativnim poslovanjem organizacije.

/ Izrada i kontinuirano praćenje realizacije financijskih planova organizacije
/ Upravljanje projektnim financijama (s naglaskom na EU projekte), izrada proračuna potrebnih za prijavu projekata, provedba financijskih aktivnosti za dobivene projekte; izrada financijskih izvješća za projekte
/ Usklađivanje poslovanja udruge s relevantnim zakonskim propisima
/ Prikupljanje relevantnih financijskih podataka te izrada financijskih analiza potrebnih za unaprjeđenje financijskog poslovanja
/ Plaćanja te kontrola i priprema dokumentacije prije i nakon plaćanja
/ Izrada putnih naloga
/ Izrada ugovora za honorarne suradnike_ce
/ Vođenje knjiga i evidencija udruge
/ Suradnja s vanjskim knjigovodstvenim servisom: priprema, izrada i slanje dokumentacije za knjigovodstvo, zajedničko praćenje knjiženja, zajedničko upravljanje mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim financijskim izvješćima organizacije
/ Operativno vođenje ureda: sortiranje i arhiviranje dokumentacije, briga o funkcionalnosti ureda i nabavci uredske opreme, ostali poslovi upravljanja uredom
/ Administracija projekata (uključujući EU projekte): vođenje evidencije radnih i volonterskih sati, te drugih potrebnih evidencija, provođenje nabava za potrebe projekata, druga pomoć ostalim članicama projektnih timova u planiranju projektnih aktivnosti
/ Ostali tekući administrativni poslovi na zahtjev predsjednice i programskih voditeljica

Osnovne informacije o radnom mjestu

Nudimo zapošljavanje putem ugovora o radu na neodređeni rok, s probnim rokom od 3 mjeseci.
Angažman je na puno radno vrijeme, radnim danom od ponedjeljka do petka. Radno vrijeme je fleksibilno.
Mjesto rada je Zagreb, Avenija Marina Držića 12a, uz mogućnost povremenog rada od doma.

Traženi profil kandidata/kinje

/ Poželjna je visoka ili viša stručna sprema iz područja ekonomije i/ili financija. Ako kandidat_kinja posjeduje tražene kompetencije i iskustvo, a nije navedene stručne spreme, ohrabrujemo prijave i tih kandidata_kinja
/ Radno iskustvo na sličnim ili odgovarajućim poslovima za ovo radno mjesto od najmanje 2 godine
/ Iskustvo u upravljanju financijama i uredskom poslovanju neprofitnih organizacija
/ Napredne analitičke sposobnosti u financijama
/ Iskustvo rada i upravljanja financijama i proračunima na nacionalnim i/ili EU projektima te poznavanje EU programa i fondova.
/ Poznavanje odgovarajućih nacionalnih i EU propisa u području financija i računovodstva
/ Napredno poznavanje hrvatskog jezika u pismu i govoru
/ Dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
/ Napredno poznavanje MS Office paketa. Posebno je važno da kandidat/kinja ima napredna znanja i vještine za korištenje programa MS Excel (izrada tabelarnih i grafičkih prikaza te analiza)
/ Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost
/ Visoka motivacija za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje te rad u dinamičnom okruženju
/ Staus M potiče timski rad i traži kandidata_kinju koji_a je usmjeren_a na postizanje ciljeva, no istovremeno je dovoljno fleksibilan_na i osjetljiv_a za potrebe tima i na trendove iz okruženja

Prijava

Prijava se sastoji od životopisa na hrvatskom jeziku i motivacijskog pisma na engleskom jeziku (do 300 riječi)
Rok za slanje prijave: 15. svibnja 2022.
Prijave se šalju isključivo e-mailom na info@status-m.hr. Molimo da u predmetu e-maila OBAVEZNO napišete: Voditelj_ica financija i administracije
Razgovori i moguće testiranje kandidata_kinja čije prijave uđu u uži krug će biti održani u drugoj polovici svibnja.
Očekivani početak radnog odnosa 1. lipnja 2022. ili prema dogovoru. Prednost će imati kandidati_kinje koji su u mogućnosti što ranije započeti s radnim odnosom.