Članovi_ice upravnog odbora:

  • Sanja Cesar
  • Zvjezdana Batković
  • Dalibor Šumiga
  • Gordana Šimunković
  • Stipe Nogalo

Članice izvršnog odbora:

  • Anamarija Sočo
  • Tamara Tokić
  • Elizabeta Matković