Projekt „Reagiraj ljudski“ je usmjeren na prevenciju rodno uvjetovanog nasilja kod djece i mladih provedbom inovativne metodologije dugoročnog izravnog rada s mladima, javnih kampanja u školskim i lokalnim zajednicama i osposobljavanja stručnjaka/kinja koja imaju multiplicirajući učinak. Aktivnosti unutar projekta uključuju realizaciju ciklusa edukativnih radionica, kampanja u partnerskim školama te provedbu osposobljavanja za stručnjake i stručnjake kao i budućih stručnjaka i stručnjakinja u našem programu Y. Programa Y – Mladi – Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka verificiran je od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ciljevi projekta:

  • unaprjeđenje socijalnih vještina mladih o temama roda, društva nenasilja te brige o sebi i drugima
  • osposobiti stručnjake i stručnjakinje za rad s mladima u ovom području
  • podizanje svijesti u zajednicama o problematici rodno uvjetovanog nasilja

Trajanje: 01. siječnja 2023. – 31. prosinca 2023.

Nositelj projekta: Status M

Partneri: Graditeljska škola, Čakovec; Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb; Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Zagreb; Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb

Financijska potpora: Središnji državni ured za demografiju i mlade (90.000,00 kuna/11.945,05 eura)