Prošli vikend, od 25. do 27. 3. 2022., Status M je proveo višednevne edukativne radionice i oformio novu grupu polaznika i polaznica kluba “Budi muško” u Učeničkom domu Graditeljske škole Čakovec. Kroz tri dana interaktivnih radionica, igara, igrokaza i grupnih rasprava s 12 učenika_ca iz Graditeljske škole Čakovec, pričali smo o različitostima, nenasilju, inkluziji, empatiji i solidarnosti.

Tijekom drugog dana s učenicima i učenicama Graditeljske škole Čakovec posjetili smo Muzej Međimurja gdje su mladi dobili priliku naučiti nešto više o svom jeziku, običajima i stanovnicima svoga kraja kroz interaktivne prezentacije i videa.

Treći dan edukacije bio je rezerviran za kreativnu radionicu izrade plakata kojima će polaznici i polaznice edukacije sa širom školskom zajednicom podijeliti novostečena znanja te ih informirati o postojanju kluba mladih koji će i u nastavku godine raditi na temama nenasilja i društvene uključenosti.

Ova višednevna edukacija s mladima održala se s ciljem osnaživanja mladih za preuzimanje aktivne uloge za izgradnju društva različitosti i nenasilja, a provedena je kao dio projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava.

Projekt 4O je financijski podržan sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Fonda za aktivno građanstvo, a zajednički ga provode Status M, Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska, Projekt građanskih prava Sisak, Europski dom Vukovar i ARTERARIJ.