Neravnopravna raspodjela poslova brige i kućanskih poslova jedan je od ključnih aspekata rodne neravnopravnosti. Žene u Hrvatskoj provode 2-3 puta više vremena od muškaraca na obavljanju neplaćenih poslova brige i kućanskih poslova. Hrvatska je među državama članicama EU u kojoj muškarci (očevi) najmanje koriste roditeljski dopust. Uz to, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u EU koja nema reguliran očinski dopust. Projekt MenCare – Promocija uključenog i brižnog očinstva ima svrhu doprinijeti rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj kroz povećanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i drugih aktera za izravan rad s muškarcima na poticanju uključenog očinstva te kroz doprinos osvještavanju javnosti i donositelja odluka o važnosti ravnopravne podjele poslova brige. Projekt provodi organizacija Status M u partnerstvu s udrugom Roditelji u akciji – RODA. Aktivnosti projekta uključuju osposobljavanje stručnjaka/inja za izravan rad s muškarcima na promicanju aktivnog očinstva, cikluse radionica s očevima i budućim očevima, javnu manifestaciju Festival tata i javnozagovaračko djelovanje s ciljem uvođenja očinskog dopusta. Zahvaljujući projektu, očevi i budući očevi preuzet će aktivniju očinsku ulogu, ravnopravniji odnos s partnericom te kritičniji stav prema nasilju, povećat će se broj i doseg edukacijskih programa usmjerenih na očeve i buduće očeve koji imaju za cilj poticanje muškaraca na aktivno i uključeno roditeljstvo, odgoj djece te bavljenje kućanskim poslovima te će se povećati svijest šire javnosti o važnosti aktivnog i uključenog očinstva. Projekt će također dugoročno doprinijeti kvaliteti života muškaraca, unapređenju ženskih i dječjih prava, unapređenju ženskog zdravlja i smanjenju rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom. 

Trajanje: 1. 10. 2021. – 30. 9. 2022.

Nositelj projekta: Status M

Partneri: RODA – Roditelji u akciji

Financijska potpora: 14.958,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, te 100.000,00 kn od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 

Kontakt osoba: Anamarija Sočo, anamarija.soco@status-m.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: https://www.status-m.hr/https://www.facebook.com/Festivaltatahr