Inicijativa mladića (YMI) je regionalna platforma organizacija, okupljena oko CARE International Balkans. Počela je kao projekt 2006. godine, a implementira se u Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu* i Albaniji. I u novoj iteraciji projekta Inicijativa mladića: Future 4 You(th) temelji se na sveobuhvatnim i programskim naporima CARE-a na sprečavanju interpersonalnog i rodno uvjetovanog nasilja, kao i na promociji rodne ravnopravnosti u regiji. Više od jednog desetljeća, YMI je usmjeren na mlade s ciljem proširivanja njihovog znanja i izgradnje stavova vezanih uz rodnu ravnopravnost, nasilje, zdrave životne stilove i u konačnici smanjenje razine svih vrsta nasilja. U programima obrazovanja iz područja životnih vještina koje je CARE implementirao u suradnji s lokalnim partnerima dosad je sudjelovalo preko 100.000 srednjoškolaca/ki iz 130 zajednica. Tijekom godina surađivali smo s raznim dionicima i shvatili da postoji sve veća potreba za prihvaćanjem zajedničkog pristupa ovoj osjetljivoj temi na Balkanu.

CARE i partneri uveli su metodologiju Programa Y u škole širom regije i dobili akreditaciju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu od strane relevantnih ministarstava obrazovanja, što znači da se metodologija Programa Y oslanja na prevenciju nasilja i socijalnih problema, rodnu ravnopravnost, ljudska prava, zdravstveno obrazovanje i promociju osobnog i društvenog razvoja kao ključne komponente obrazovanja iz područja životnih vještina u školama.

Naš pristup temelji se na rješavanju rodnih nejednakosti i promoviranju zdravih životnih stilova na takav način da dječacima i djevojčicama odnosno mladićima i djevojkama omogućava da u potpunosti ostvare svoj potencijal na putu ka zrelosti. U društvima u kojima je rodna ravnopravnost najzastupljenija, koristi i za muškarce i za žene vide se kroz ravnopravnije odnose, bolje zdravstvene ishode za muškarce i veća ljudska prava za sve građane_ke.

Specifični ciljevi projekta kojima stručnim znanjima doprinosi Status M:

  • Spriječiti radikalizaciju i doprinijeti resocijalizaciji mladih počinitelja kaznenih djela i prekršaja provedbom novog obrazovnog programa,
  • Osnažiti i mentorirati organizacije iz regije koje rade s mladim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja.

Trajanje: 1.3.2021. – 28.2.2024.

Nositelj projekta: CARE International Balkans (Bosna i Hercegovina)

Partneri: Status M (Hrvatska), Centar za promociju zdravih stilova života – Centar E8 (Srbija), YMCA (Kosovo), SIT – Centar za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje (Kosovo), Act for Society (Albanija), Youth Power (BiH), Institut za populaciju i razvoj (BiH), Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice (BiH), Smart Kolektiv (Srbija)

Financijska potpora: Austrijska razvojna agencija (trogodišnja potpora Statusu M u ukupnom iznosu od 32.279,60 EUR)