Projekt “Generacija ravnopravnih” provodi se kroz niz edukativnih aktivnosti koje uključuju: ciklus edukativnih radionica u Industrijskoj strojarskoj školi u Zagrebu, te osposobljavanje za rad s mladima za studente_ice-volontere_ke, koji će razviti kompetencije za provedbu Programa Y u radu s partnerskom školom, ali i u svom budućem profesionalnom radu. Izravni rad s učenicima kao i osposobljavanje za rad s mladima temelji se na inovativnoj i dokazano učinkovitoj i od strane Ministarstva verificiranoj metodologiji Programa Y – Mladi – Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka, koja koristi rodno transformativni pristup kao alat za borbu protiv nasilja nad ženama i među vršnjacima. Edukativni rad sa srednjoškolcima obuhvaća i provedbu javne kampanje koje uključuju izradu grafita u suradnji s kolektivnom Graffiti na Gradele, te promotivnih videa u suradnji si produkcijskim timom Kiwi. Osim razbijanja stereotipa o muškosti i prikaza ravnopravnosti, solidarnosti, brige i zajedništva među učenicima, kampanja za cilj ima i osnažiti građansku kompetenciju sudionika.

Ciljevi projekta:

  • doprinijeti socijalnoj uključenosti mladih;
  • doprinijeti smanjenju nasilnih, štetnih i rizičnih ponašanja mladih kroz obrazovne aktivnosti mladića.

Trajanje: 8. 11. 2021. – 31. 8. 2022.

Nositelji projekta: Status M

Partneri: Industrijska strojarska škola Zagreb

Vanjski izvoditelji: Graffiti na Gradele; Kiwi, obrt za video produkciju i promidžbu

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (83.000,00 kn)