Zvonko se vratio

Organizacija mladih Status: M započela je s provođenjem novog ciklusa radionica „Zvonkov kviz – Budi muško mijenjaj pravila“ u osnovnim školama RH nastavno na uspješno ostvarenu suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 25. studenog, Status M je proveo tri aktivnosti za 270 učenika i učenica osnovnih škola u Virovitci, Pakracu i Đakovu. Događanja su dobila na većem značaju, jer smo aktivnosti provodili u sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, te bili dijelom većeg pokreta mreže MenEngage.

Za one koji još ne znaju, Zvonko je mladić, koji kroz interaktivne videe na zabavan način mlade suočava s ozbiljnim temama; vršnjačkim nasiljem, nasiljem u vezama i diskriminacijom.

Aktivnost Zvonkov kviz provodimo zajedno s policijskim službenicima/službenicama kao prvu od tri komponente kampanje Živim život bez nasilja. Druga komponenta kampanje je edukativna predstava „Nasilje, za nasilje nema opravdanja“ dok treća komponenta obuhvaća osvrt učenika i učenica na prve dvije komponente s ciljem mjerenja uspjeha kampanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zvonko is back

Youth organization Status: M began with the implementation of a new cycle of workshops “Zvonko’s quiz – Be a man change the rules” in elementary schools of the Republic of Croatia, after last year’s successful cooperation with the Ministry of Interior and the Ministry of Science, Education and Sports.

On the eve of the International Day for the Elimination of Violence against Women, which is celebrated on 25th of November, Status M conducted three activities for 270 pupils of primary schools in Virovitica, Pakrac and Đakovo. Events were received on greater significance, because the activities were conducted within 16 days of activism against violence against women, and were part of a larger movement by MenEngage network.

For those who don’t know yet, Zvonko is a young man, who through interactive videos in a fun way faces youth with serious issues; peer violence, dating violence and discrimination.

Activity Zvonko’s quiz is conducted in cooperation with law enforcement officials as the first of three components of the Living Life Free of Violence campaign. The second component of the campaign is educational play “Violence, violence has no justification” the third component comprises a review of students in the first two components with the aim of measuring the success of the campaign.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *