Organizacija mladih Status M provela je ciklus od 10 radionica u Kaznionici u Glini sa sedam muškaraca u dobi od 21 – 29 godine. Radionice su se provodile u sklopu projekta ‘Budi muško, promijeni svijet – prevencija institucionalizacije adolescenata i izgradnja kapaciteta centara za socijalnu skrb, odgojnih zavoda te organizacija civilnog društva za rad s mladićima’.

Cilj ovog ciklusa radionica bio je pripremiti mlade muškarce za očinstvo i potaknuti ih na promišljanje o budućoj ulozi oca i odgovornosti koju ona nosi sa sobom. Osim teme očinstva, sudionici su sudjelovali i u aktivnostima koje su se bavile zdravim životnim stilovima, rodnom ravnopravnošću, emocijama i nenasiljem. Sudionici su u više u 20 aktivnosti kroz rasprave, igranja uloga, kvizove i video materijale učili i vježbali o tome kako brinuti o sebi, trudnoj partnerici i malom djetetu, na koje načine mogu pomoći partnerici u skrbi oko djeteta, kako pozitivno odgajati i usmjeravati dijete.

Kako se ovakav program prvi put provodio u zatvorskom okruženju, sa sudionicima je na kraju ciklusa radionica provedena fokus grupa radi procjene dojmova i zadovoljstva provedenim aktivnostima i čitavim programom, što će pomoći u daljnjem kreiranju i prilagođavanju programa namijenjenog budućim očevima. Sudionici su sveukupno zadovoljni radionicama, bile su im zanimljive i korisne te je svatko među obrađenim temama pronašao nešto što smatra da će mu koristiti nakon izlaska iz kaznionice.