Brojna su istraživanja pokazala kako djeca očeva koji su aktivno uključeni u njihov odgoj pokazuju veći stupanj socijalizacije, emocionalnog razvoja te bolja akademska postignuća. Također, pokazalo se kako uključenost očeva u brigu o djeci doprinosi boljoj kvaliteti života očeva samih – poboljšava njihove odnose, kako s partnericom, tako i djecom, pozitivno utječe na razvoj i mentalno zdravlje djeteta te podiže opću kvalitetu života majke i djeteta. Međutim, u Izvješću o radu za 2016. godinu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova jasno se ističu porazni rezultati uključenosti očeva u život njihove djece, posebice u njihovoj najranijoj dobi.

S obzirom na porazne rezultate o korištenju rodiljnih i roditeljskih dopusta očeva, Organizacija mladih Status:M želi ukazati na nužnost zagovaranja i poticanja aktivnog očinstva, kako sa zakonske i institucionalne, tako i s društvene i obiteljske razine.

U Izvješću o radu za 2016. godinu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova navodi se kako je došlo do značajnog pada u korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta očeva. Tijekom 2016., ukupno je samo 158 očeva koristilo rodiljni dopust, a njih samo 1930 koristilo je roditeljski dopust. Takve brojke same po sebi možda i ne zvuče zabrinjavajuće, toliko dugo dok se ne stave u omjer s ukupnim brojem novih očeva tijekom 2016 godine. Tek se tada uviđa poraznost ovih brojki – tijekom 2016. godine od tisuću očeva, samo je dvoje koristilo rodiljni dopust (tijekom prvih šest mjeseci djetetova života), odnosno,samo četiri oca od 100 koristilo je roditeljski dopust.

Aktivna uključenost muškaraca u obiteljski život, odnosno živote partnerica i djece, stvara priliku za ostvarivanje ravnopravnosti i dobrobiti, kako ženama i djeci, tako i samim muškarcima. Aktivno očinstvo doprinosi boljem zdravstvenom stanju majke i djeteta, jačim i ravnopravnijim partnerskim odnosima, smanjenju nasilja nad ženama i djecom te dugoročnim dobrobitima za djecu.  Uključenost očeva u odgoj djeteta i brigu o djetetu, kućanske poslove te ostale aspekte obiteljskog života, važan je čimbenik postizanja rodne ravnopravnosti u roditeljstvu.

Unatoč tome što imaju važan utjecaj na vlastitu djecu, posebice u njihovoj najranijoj dobi, kada djeca uspostavljaju prve kontakte i ostvaruju snažnu povezanost s osobama oko sebe, očeva, nažalost, i dalje nema, odnosno, mnogo manje sudjeluju u brizi za dijete od majki. Ako i sudjeluju, rade to uglavnom autoritarno, postavljajući stroga pravila, ili, sasvim suprotno, kroz laissez-faire prizmu igre i zabave s djecom, dok su majke te od kojih se očekuje obavljanje repetitivnih poslova koji se tiču njege i skrbi za dijete (npr. kuhanje, mijenjanje pelena) i odgoja, a kasnije npr. briga o tome da se djeca drže pravila, briga o njihovim obrazovnim postignućima i sl.

Apsolutno je nedopustiva situacija u kojoj postoje zakonske mogućnosti za korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta očeva, no sve manje očeva te mogućnosti uistinu i koristi. Nekoliko je mogućih razloga ovako poraznih rezultata – osim financijske strane (muškarci još uvijek zarađuju više od žena), muškarci se često susreću i s veoma negativnim reakcijama okoline, posebice drugih muškaraca i poslodavaca.

Nedovoljna uključenost očeva u odgoj djece direktni je rezultat rodne nejednakosti u društvu, odnosno krutih rodnih normi i stereotipa prema kojima se odgaja nas, a prema kojima onda svoju djecu odgajamo i mi.

12345557_1649927328595476_2472373660697166757_n

Upravo zato, Status:M zahtjeva veću senzibilizaciju društva o važnosti uključenja očeva u aktivan odgoj djeteta, počevši od senzibilizacije okoline i poslodavaca te u konačnici, uvođenjem posebnog dopusta za očeve u trajanju od mjesec dana tijekom djetetovih prvih šest mjeseci, kojeg zagovara i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Rodna ravnopravnost u roditeljstvu ne može biti ostvarena bez aktivnog i odgovornog sudjelovanja očeva u odgoju djece. Želimo društvo u kojoj će očevi bez stigme i uz potporu okoline i poslodavaca moći koristiti rodiljni i roditeljski dopust ne samo deklarativno, već i u praksi te na taj način biti očevi u punom smislu te riječi.