Naša Elizabeta upravo sudjeluje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ koja se održava od 29.11. do 3.12. na Malti uz potporu Agencije za mobilnost i programe EU te malteške Nacionalne agencije.


Cilj sudjelovanja na aktivnosti “From Projects to Strategies” je kapacitirati organizacije koje imaju Erasmus+ akreditaciju i/ili Oznaku kvalitete za ESC program, razviti strateški pristup u radu s mladima uz internacionalnu dimenziju.
Osim novih znanja i vještina, stječemo kontakte i nova potencijalna partnerstva.


erasmus+ #esc #EUPA