Status:M na Filozofskom!

U suradnji s dr.sc. Marijom Bartulović, docenticom pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, edukatori Status:M-a održali su u srijedu, 03. svibnja, studentima i studenticama pedagogije trosatnu edukaciju o metodologiji koju Organizacija Status:M koristi u svom radu s mladima. Na edukaciji su studenti i studentice imali prilike učiti o našim metodama rada s mladima, posebice mladićima, a održali smo i vrlo zanimljivu raspravu o problemima rodne (ne)ravnopravnosti te rodno uvjetovanog i vršnjačkog nasilja..

Studente i studentice upoznali smo i s aktivnostima i rezultatima programa Budi muško, promijeni svijetPrevencija institucionalizacije adolescenata i izgradnja kapaciteta centara za socijalnu skrb, odgojnih zavoda te organizacija civilnog društva za rad s mladima kojeg Organizacija mladih Status:M provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *