Every year, on the 21st of September, world unites to celebrate the International Day of Peace. The next day, 22nd, is commemorated in Croatia as National day against violence over women. Status:M was very active in the past couple of days to commemorate this important days for our organization.

On Saturday, 21st of September, Status:M team gathered in front of the Museum of modern art in Zagreb to participate in a event organized by Volunteering centre Zagreb. We had an opportunity to organize a workshop on the subject of gender, health and violence. A initial group of 10 participants was constantly growing as the workshop progressed. We are especially pleased that some of the young participants stayed to talk with us after the workshop.

The next day Status:M was guest on a talk show “Govornica”, showing on HRT 4. Andrea Pandurović Ugrin from VCZ and Nikola Tadić from Status:M talked about volunteering in Croatia. You can see the talk show on this link on our youtube channel.

Theatre Vidra in Zagreb opened its doors for a play titled “Ja sam…”. Zajednica saveza osoba s invaliditetom, Mreža žena s invaliditetom and Status:M have joined together in commemorating the National day against violence over women, commemorated annually on the 22nd of September.

The event was focused around a play titled “Ja sam…”. The play promotes healthy lifestyle, nonviolence and gender equality. “Ja sam…” presents everyday life of young men and women, with the focus on presenting the roots and effects of risky and dangerous behaviour. Many distinguished guests attended the event and give their applause to a group of young actors, many of which are Status:M volunteers.

We are very grateful for these three active days. Nonviolence and promoting peace in every moment and every communication are some of the main missions of Status:M. Our methodology and many of our activities are focused around educating young people on the problem of violence over women. We are all invited to get violence out of our lives and communities.

Svake godine, 21. rujna, svijet se udruži kako bi obilježio Međunarodni dan Mira. Uz to, 22. rujna se u Hrvatskoj obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Status:M je bio iznimno aktivan u obilježavanju ovih važnih datuma, koji su jako povezani s našom misijom i aktivnostima.

U subotu, 21. rujna Status:M tim se okupio ispred Muzeja suvremene umjetnosti kako bi sudjelovao na događanju u organizaciji Volonterskog centra Zagreb. Imali smo priliku održati radionicu na temu – Rod, zdravlje i nasilje. Prvotna grupa od 10-tak participanata se konstantno povećavala kako je radionica odmicala. Posebno nam je drago što smo imali priliku još neko vrijeme iza radionice pričati s mladim ljudima i s njima dijeliti svoju sliku „pravog muškarca“.

U nedjelju, 22. rujna, smo bili na televiziji. Emisija Govornica, u produkciji HRT-a 4, je ugostila Andreju Pandurović Ugrin iz VCZ-a i Nikolu Tadića iz Statusa:M kako bi pričali o volonterizmu u Hrvatskoj. Poziv na emisiju je došao nakon sudjelovanja u akciji Volonterskog centra Zagreb dan prije. Emisiju možete pogledati na ovom linku na našem youtubu kanalu.

Kazalište Vidra je u ponedjeljak 23. rujna ugostilo predstavu „Ja sam…“. Povodom obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Mreža žena s invaliditetom, zajedno sa Statusom:M organizirali su prikazivanje predstave koja promiče zdrave životne stilove, nenasilje i rodnu ravnopravnost. Mnogi uvaženi gosti su dodatno naglasili važnost ovog događaja i podržali mlade glumce, od kojih su mnogi volonteri u Organizaciji mladih Status:M.

Izuzetno smo zahvalni na ova tri aktivna dana. Nenasilje i podrška miru u svakom trenutku i svakoj interakciji jedna je od glavnih misija Statusa:M. Uz to, naša metodologija i mnoge aktivnosti usmjerene su na edukaciju mladića o problemu nasilja nad ženama. Svi smo pozvani na to da nasilje izbacimo iz naših života i zajednica.