Status M je sudjelovao na globalnom simpoziju u Washingtonu, glavnom gradu SAD-a, kojemu je tema bila utjecaj maskuliniteta na sukob i potencijal promjene maskuliniteta kao alata kojime bi se reducirala šansa za štetu ili konflikt, ali isto tako i mijenjanje civilizacije kako bi maskuliniteta prestao biti oružje. Naziv ovog važnog skupa je bio „Muškarci, Mir i Sigurnost simpozij: Agenti Promjene“ i trajao je od 28.-30.10.2013.

Status M je imao priliku prezentirati pred publikom iz cijelog svijeta, koju su činili predstavnici nevladinih organizacija koje rade s muškarcima iz dijelova svijeta u kojima traje ili je postojao neki sukob u bliskoj budućnosti. U ovu kategoriju se svrstala i Hrvatska koja je zajedno s zemljama u regiji bila poprište sukoba u 90-tima.

Više od 100 stručnjaka sudjelovalo je u dvodnevnom simpoziju, te se još 50 polaznika pridružilo na treningu za stručnjake iz područja, koji se održao dan nakon simpozija, 29.10., u Američkom Institutu za Mir, mjestu održavanja cijelog događanja.
Status M je držao radionicu na temu rada s mladićima na rješavanju sukoba kroz pozitivne vršnjačke skupine, vjerojatno znate o čemu se radi – Budi muško klubovima.

Već po običaju smo prepoznati kao zvijezde samog događanja, prezentirajući kvalitetne alate za rad na terenu, koje smo razvili zahvaljujući iskustvu koje smo stekli radeći s odličnim mladićima.

Ovo je bila prilika da Status M govori globalno i izrazi jednu važnu činjenicu – u našoj civilizaciji vojska bi trebala prestati postojati, a dok se to ne dogodi, ona treba biti primarno u službi čovječanstva. Ne smije biti skupina manipuliranih ratnika, uglavnom mladića, manipuliranih u razmišljanje da postoji nešto kao što je neprijatelj i to sve kroz korištenje maskuliniteta kao sredstvo za potiskivanje osnovne humanosti.

Na ovom linku možete pogledati foto galeriju s događanja.

Status:M participated at a global symposium in Washington D.C., that dealt with the issue of the influence of masculinity on conflicts, and potentials of changing masculinity as a tool of reducing possibility or harm of conflict, but also changing civilization so masculinity stops being a weapon. The full title of the event was „Man, peace and security: Agents of Change“ and it was held from 28th to 30th of October 2013.

Status:M had the opportunity to present in front of the global audience, consisting of NGOs working with men around the world in the areas of present or recent conflict, including Croatia that had participated and was as neighbouring people and countries a victim of war set in the 90s.

More than 100 experts participated in a two day symposium, and more than 50 of them also joined the one day practitioners training held a day after, on the 29th of October, in the US Institute of peace, the setting of the whole event.

Status:M held a workshop on working with young men on postconflict resolution through positive peer groups, you may know who we are talking about – the Be A Man clubs!

As always, we were highlighted as stars of the event, with crucial tools of how to work on field, thanks to the experience we have with the great young men we had the privilege of working with.

This was a chance for Status:M to speak globally, and express the claim that the army should be obsolete in our civilization, and until this happens, it should be in service to humanity. It should not be lead and formed by a bunch of warriors, mostly young men manipulated into thinking that there is such a thing as an enemy, and using masculinity to violate basic principles of humanity.

On this link you can see the photo gallery from the event.