Status M odabran je kao jedna od članica Mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice.

Uz Status M, Mrežu anti-diskriminacijskih kontakt točaka čine B.a.B.e., Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter iz Rijeke, Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda, Projekt građanskih prava Sisak, SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava iz Rijeke, Srpsko narodno vijeće – Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u RH.

Fotografije preuzete s http://ombudsman.hr/hr/dis/cld/1287-odabrane-clanice-mreze-antidiskriminacijskih-kontakt-tocaka