Solidarnošću do socijalne uključenosti mladih

U ponedjeljak, 29. svibnja, Organizacija Status:M organizirala je konferenciju Prevencija socijalne isključenosti mladih: primjeri dobre prakse čiji je cilj bio otvoren i konstruktivan razgovor o uzrocima, rizicima i mogućim posljedicama socijalne isključenosti mladih i marginaliziranih skupina, kao i problemima i potrebama samih mladih u riziku od socijalne isključenosti. Na konferenciji su prikazani primjeri dobre prakse djelovanja organizacija civilnog društva na prevenciji socijalne isključenosti mladih, a posebice je istaknuta i važnost međusektorskog pristupa, tj. suradnje javnih ustanova i organizacija civilnog društva u prevenciji socijalne isključenosti mladih.

Socijalna isključenost proces je koji osobu gura na margine društva, sprječavajući ju da zbog čimbenika koji su često izvan njezine kontrole punopravno sudjeluje u uobičajenim, svakodnevnim aktivnostima društva. To je proces u kojem pojedinci, ali i grupe, bivaju istisnuti iz ekonomskog, političkog, kulturnog ili društvenog života. Istraživanje provedeno 2003. godine pokazalo je da je 15% populacije Republike Hrvatske, odnosno svaki sedmi ispitanik/ca, socijalno isključeno ili u velikom riziku od socijalne isključenosti.

„Socijalna isključenost je direktno vezana uz nepoštivanje ili nemogućnost ostvarivanja ljudskih prava djece i to prvenstveno u elementarnim područjima života, važnima svakome od nas“, upozorila je Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu. Međutim, socijalna isključenost, posebice mladih koji pripadaju marginaliziranim skupinama, u javnim je raspravama često zanemarena, a njihovim se problemima i potrebama rijetko pridaje pažnja.

Upravo stoga, u sklopu trogodišnjeg programa „Budi muško, promijeni svijet – prevencija institucionalizacije adolescenata i izgradnja kapaciteta centara za socijalnu skrb, odgojnih zavoda te organizacija civilnog društva za rad s mladićima“ koje provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Organizacija Status:M ovom je konferencijom nastojala podignuti svijest javnosti o rizicima socijalne isključenosti mladih, proširiti spoznaje o uzrocima i posljedicama socijalne isključenosti te ponuditi primjere dobre prakse uspješnog djelovanja na prevenciji ovog sveprisutnog problema.

Na konferenciji je zaključeno kako je jedina mogućnost za socijalno uključivanje mladih istovremeno osnaživanje socijalno isključenih mladih, ali i povećanje solidarnosti u društvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *