Cilj je edukacija koje se temelje na metodologiji Programa Y izgradnja rodno ravnopravnih stavova mladića i djevojaka, poticanje nenasilja te stjecanje važnih životnih vještina u periodu njihova prelaska u doba rane zrelosti.

Edukativni seminar za rad sa mladima u području prevencije nasilja prema Programu Y, održao se u Rijeci 24. i 25. 10. 2019. sa stručnjakinjama koje rade s mladima u sustavu obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi te srodnim strukama.

Kroz praktični dio seminara sudionice su se upoznale s metodama i alatima Programa Y – Mladi – Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka za provođenje i obuku stručnjaka/inja te svih osoba koje rade s mladima s ciljem kvalitetnije i uspješnije promocija rodne ravnopravnosti i zdravog načina života mladića i djevojaka propitivanjem, analiziranjem i dekonstruiranjem postojećih rodnih normi i stereotipa. Cilj je edukacija koje se temelje na metodologiji Programa Y izgradnja rodno ravnopravnih stavova mladića i djevojaka, poticanje nenasilja te stjecanje važnih životnih vještina u periodu njihova prelaska u doba rane zrelosti.

Na seminaru je sudjelovalo 19 sudionica, predstavnica Centara za socijalnu skrb Rijeka i Trogir, Kliničko bolničkog centra Rijeka, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (Rijeka), Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Rijeka), Osnovne škole Trsat (Rijeka), Osnovne škole “Petar Zrinski” (Čabar), SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava (Rijeka), Dječjeg doma “Tić” (Rijeka), Službe za socijalnu skrv Grada Rijeke, Građevnisko tehničke škole (Rijeka), Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor (Karlovac), Osnovne pkole Vežica (Rijeka), Osnovne škole Pećine (Rijeka), Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića (Vrbovsko) te Osnovne škole Zamet (Rijeka).