Od 25. do 27. ožujka 2022. u Čakovcu će Status M održati višednevne edukativne radionice za mlade romskog i neromskog podrijetla, učenike i učenice Graditeljske škole Čakovec s područja Međimurske županije. Kroz tri dana interaktivnih i kreativnih radionica s mladima će se raditi na temama nenasilja, rodne pravde i inkluzije te će se oformiti nova grupa polaznika i polaznica kluba mladih. Klub mladih djelovat će kao dio Graditeljske škole te će u nastavku 2022. godine aktivno provoditi radionice i lokalne intervencije usmjerene na promociju inkluzije, međuetničke i međugeneracijske solidarnosti, zdravih životnih stilova i međuljudskih odnosa.

Tijekom tri dana polaznici i polaznice edukacije će u kreativnom okruženju osmišljavati poruke i izrađivati radove koji će biti predstavljeni na izložbi naziva “Da sam se rodio_la u susjednoj ulici”, a koja će tematizirati perspektive i odnose mladih romskog i neromskog podrijetla.

Ove aktivnosti realiziraju se unutar projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava. Projekt adresira porast nacionalizma u Republici Hrvatskoj, a za cilj među ostalima ima utjecati na smanjenje govora mržnje i zločina motiviranih mržnjom na razini lokalnih zajednica, bolju integraciju nacionalnih manjina u društvo, međuetničku suradnju među mladima na lokalnoj razini te podignutu svijest o važnosti ljudskih prava kod pripadnika manjina i mladih. Projekt je podržan sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Nositeljica projekta je Inicijativa mladih za ljudska prava, dok su partneri organizacije Arterarij, Projekt građanskih prava Sisak, Europski dom Vukovar i Status M.

Photo by Nicolas Lobos on Unsplash