Od Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. 11. do Međunarodnog dana ljudskih prava 10. 12. 2020. provodili smo online kampanju na društvenim mrežama kao dio globalne inicijative “16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja” s ciljem osvješćivanja i poticanja na prevenciju te eliminaciju nasilja prema ženama i djevojkama.

Tijekom 16 dana svakodnevno smo putem Facebooka i Instagrama organizacije dijelili informativne grafike sa statističkim podacima o nasilju nad ženama u Hrvatskoj, ali i Europi, posebno vezane uz razdoblje pandemije i blokade. Uz neumoljive brojeve koji opisuju ozbiljnost situacije, također smo pozivali muškarci da preuzmu odgovornost za svoj doprinos u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Kampanju je osmislila, izradila i provela volonterka Elizabeta Matković uz edukatora Stipe Nogala i koordinatoricu Tamaru Tokić.