Status: M Centar

Super tata bez prepreka!

O projektu

Status

  • Aktivan

Trajanje

  • 2017 – 2019

Uz podršku

  • Ministarstva pravosuđa RH

Procjenjuje se da je tijekom 2015. godine u Republici Hrvatskoj 12.734 djece imalo jednog ili oba roditelja u zatvoru. Djeca roditelja u zatvoru često su zanemarena i zaboravljena od društva, a nažalost, vrlo često i od roditelja samih.

Kroz naš rad s očevima spoznali smo da je pitanje očinstva u zatvorima specifičan problem koji zahtjeva još specifičniji pristup. Naime, boravak nekog od roditelja u zatvoru smanjuje njihovu sposobnost ostvarivanja roditeljskog autoriteta. Roditelji u penalnom sustavu tako često nailaze na socijalne, pravne, obiteljske ili psihološke zapreke.

Statistike pokazuju kako će 80% muškaraca postati očevi, ali će gotovo svaki muškarac biti u prilici uključiti se u brigu o djetetu tijekom svog života. Nadalje, istraživanja pokazuju da uključivanje muškaraca u pružanje brige o djetetu doprinosi zdravlju majke i djeteta, razvijanju ravnopravnijih odnosa između partnera/ica te da smanjuje nasilje u obitelji.

Muškarci čine 95% zatvorske populacije te se upravo s njima treba raditi na osvještavanju važnosti nenasilnog, rodno ravnopravnog ponašanja, poticati ih na zdrave životne stilove, a posebice aktivno očinstvo. Očevi u kaznionicama i zatvorima tijekom izdržavanja kazne ne prestaju biti očevi, iako privremeno ne žive s djetetom. Potrebno je raditi s očevima na njihovim roditeljskim kompetencijama kako bi ostali aktivni očevi tijekom izdržavanja kazne, ali i nakon izlaska iz zatvora.

Cilj je ovog projekta izgradnja nenasilnog i rodno ravnopravnog društva kroz uključenje muškaraca koji izdržavaju kaznu u zatvorima u brigu o djeci. Jačat će se roditeljske kompetencije kroz vođenje radionica za zatvorenike (buduće očeve i očeve). Roditelji će, osviješteni za važnost svoje roditeljske uloge i za potrebu svoje djece koja ne prestaje njihovim odlaskom u zatvore, dobiti alate kako da jačaju privrženost s obitelji. Budući će očevi moći preuzeti aktivniju ulogu u što ranijoj fazi trudnoće partnerice.

Radionice se provode u Kaznionici u Turopolju, Kaznionici u Glini te u Zatvoru u Karlovcu

 

Status: M od 2013. provodi projekte kojima je cilj rad s osobama koje su na izdržavanju kazne u zatvorima i mladićima u odgojnom zatvoru u Turopolju kako bi se izgradilo nenasilno i rodno ravnopravno društva kroz rad na roditeljstvu, i tu svrhu prikuplja sredstva od domaćih i inozemnih donatora. Od 2014. godine Status: M aktivan je i u Kaznionici u Glini.

Istraži slične

Aktivnosti projekta

  • News
  • Events

Ne zaustavljate se ovdje

Pogledajte još projekata

Učitavam...