Status: M Centar

Muškarci i dječaci kao partneri u promoviranju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu

O projektu

Projekt Muškarci i dječaci kao partneri u promoviranju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu dio je programa Young Men Initiative koji je integralni dio Status:M-a jer navedeni program provodimo od samog osnutka udruge. Riječ je o četvrtoj fazi programa Young Men Initiative koji se istovremeno provodi u pet država Zapadnog Balkana (u Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te na Kosovu).

Cilj projekta je promocija maskuliniteta koji promiče mir i zalaže se za rodnu ravnopravnost, kao i za smanjenje interpersonalnog nasilja i ekstremizma među mladima. u Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Projekt je osmišljen s ciljem okupljanja kreatora/ica politika kao i drugih ključnih dionika/ca u ministarstvima i agencijama te nevladinih organizacija kako bi utjecali na pozitivne društvene promjene na više razina društva koristeći socioekonomski model (individualni, model zajednice te nacionalni).

Aktualni projekt temelji se na uspjesima projekta Dječaci i muškarci kao partneri u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu (2014 – 2017). Tijekom provedbe projekta Status:M, CARE International Balkans i ostali suradnici u regiji uključili su ukupno 75,947 osoba u edukativne radionice, kampanje, okrugle stolove i konferencije. Od ukupnog broja bilo je 60,643 mladih osoba, 2,744 očeva i budućih očeva, kao i 1,386 predstavnika/ca manjinskih skupina.

Metodologija rada

Program Y

  • Priručnik Y

Priručnik Y, punog imena Mladi – Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka priručnik je za obuku stručnjaka i stručnjakinja te svih osoba koje rade s mladima s ciljem kvalitetnije i uspješnije promocija rodne ravnopravnosti i zdravog načina života mladića i djevojaka propitivanjem, analiziranjem i dekonstruiranjem postojećih rodnih normi i stereotipa. Cilj je edukacija koje se temelje na metodologiji Priručnika Y izgradnja rodno ravnopravnih stavova mladića i djevojaka, poticanja nenasilja te stjecanja važnih životnih vještina u periodu njihova prelaska u doba rane zrelosti.

 

Priručnik Y možete preuzeti ovdje!

Ne zaustavljate se ovdje

Pogledajte još projekata

Učitavam...