Status: M Centar

MenCare

uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju

Kampanja “MenCare – uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju” dio je globalne MenCare i regionalne Supertata kampanje koja potiče muškarce na uključenje u brigu o djeci kako bi se izgradilo rodno ravnopravno društvo, smanjilo nasilje i podigla kvaliteta života muškaraca, žena i djece.

MenCare

O projektu

Status

  • Proveden

Trajanje

  • 2015 – 2016

Suradnici na projektu

  • Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Centar za socijalnu skrb Čakovec
  • Obiteljski centar u Kuršancu

Uz podršku

  • Fond Kraljevine Norveške i zemalja EGP
  • CARE International Balkans
  • Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
  • Ured pravobraniteljice za djecu

Kampanja “MenCare – uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju” dio je globalne MenCare i regionalne Supertata kampanje koja potiče muškarce na uključenje u brigu o djeci kako bi se izgradilo rodno ravnopravno društvo, smanjilo nasilje i podigla kvaliteta života muškaraca, žena i djece. Supertata kampanja uključiti će Međimurje u globalnu kampanju koja se provodi u više od 30 zemalja svijeta, sa ciljem osnaživanja muškaraca kao nenasilnih očeva i partnera.
Kroz Supertata kampanju će se informirati javnost i provesti aktivnosti kampanje u zajednici. Nadalje, provesti će se i adaptacija Programa P i prijevod Priručnika P čime će se unaprijediti kapaciteti zdravstvenih djelatnika/ica za korištenje Priručnikom P u svakodnevnom radu s očevima.

 

Tko će i na koji način provoditi projekt?

Kako bi podržali unaprijeđenje kapaciteta djelatnika/ica u zdravstvu i srodnim strukama za rad s očevima, edukatori/ice Statusa M će održati seminar za djelatnike/ice koji/e svakodnevno rade s očevima i muškarcima uključenima u pružanje brige. Kroz kampanju Supertata ti će stručnjaci i stručnjakinje (iz Zavoda za javno zdravstvo, Centara za socijalnu skrb, škola i udruga) direktno raditi sa očevima i budućim očevima primjenom Priručnika P. Također, održati će se prezentacija rezultata za širu javnost i suradnike/ice.

VIŠE NA WEBU

Fond Kraljevine Norveške i zemalja EGP

CARE International, Balkans

Promundo

MenCare

MenEngage

Zaklada za razvoj civilnog društva

 

"Metodologija rada"

Program P

  • Priručnik P

Ime programa P dolazi od riječi ‘tata’ - padre na španjolskom i pai na portugalskom jeziku.

Program P predstavlja metodologiju za uključenje muškaraca u aktivnu brigu o djeci u periodima od prenatalne skrbi, trudnoće i poroda do najranije životne dobi njihove djece, kao i tokom cijelog života djeteta.

Program P predstavlja dokazano uspješni alat za obrazovanje i unaprijeđenje vještina roditeljstva s naglaskom na uključenje muškaraca u skrb i nenasilno očinstvo.

Priručnik se sastoji od tri dijela: Obrazovanje zdravstvenih djelatnika/ica u uključenje muškaraca u brigu o djeci – od prenatalne brige do brige u ranom djetinjstvu; Zajedničke radionice – pružanje brige, nenasilje, podjela zadataka pri brizi o djetetu; te Pokretanje zajednice –promocija pozitivnih primjera i rezultata.

Priručnik P razvijen je od strane naše partnerske međunarodne nevladine organizacije Promundo  te se koristi u 26 zemalja svijeta kroz mrežu za uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti MenEngage. Ovim projektom odvija se i adaptacija programa, te prijevod priručnika P.

program p

Ne zaustavljate se ovdje

Pogledajte još projekata

Učitavam...