Status: M Centar

MenCare

uključenje muškaraca u aktivno očinstvo i postizanje rodne ravnopravnosti

O projektu

Status

  • Aktivan

Trajanje

  • 2017

Suradnici na projektu

Uz podršku

  • Grada Zagreba

Cilj projekta MenCare – uključenje muškaraca u aktivno očinstvo i postizanje rodne ravnopravnosti je izgradnja kapaciteta djelatnika/ca u zdravstvu i srodnim strukama koji/e na terenu svakodnevno rade s očevima i budućim očevima. Kroz edukacijski seminar djelatnici/e upoznat će se s problematikom obiteljskog nasilja i neuključivanja očeva u odgoj djeteta, s MenCare kampanjom koja promiče rodnu ravnopravnost  i aktivno, nenasilno očinstvo, te s primjenom Programa T u svom budućem radu.

Također nastavljamo s provođenjem MenCare kampanje koja uključuje poruke koje promoviraju očevu aktivnu uključenost u odgoj i obitelj te rodnu ravnopravnost.

"Metodologija rada"

Program T

  • Priručnik T

Program T („P“ u imenu izvornika odnosi se na „padre” (španjolski) i „pai“ (portugalski), što znači „otac“, stoga je u hrvatskom prijevodu „T“ kao „tata“) je program koji je nastao u sklopu svjetske MenCare kampanje koju koordiniraju Promundo i Mreža za rodnu ravnopravnost Sonke (Sonke Gender Justice Network). Program ističe dobre prakse uključivanja muškaraca u brigu o zdravlju majke i djeteta, pružanje skrbi i sprečavanje nasilja nad ženama i djecom, pritom stavljajući naglasak na rodnu ravnopravnost.

Prema Programu T, muškarci (1) uče o rodnoj neravnopravnosti i uključenosti u odgoj i skrb za dijete kroz pitanja i kritičku refleksiju o rodnim/obiteljskim normama, stereotipima i ulogama, (2) uvježbavaju pravedne i nenasilne stavove i ponašanja u opuštenoj atmosferi, te (3) internaliziraju novostečena znanja, vještine te rodne stavove, primjenjujući ih, prvenstveno u svojim intimnim odnosima, ali i odnosnima s drugim odnosima te u svom životu općenito.

Institucije i strukture, uparene s integriranim grupnim procesom edukacije, uključenim osobama i organizacijama daju alate kojima postaju agenti/ce društvene promjene za aktivno roditeljstvo, posebice aktivno očinstvo, rodnu jednakost i socijalnu pravdu.

Ne zaustavljate se ovdje

Pogledajte još projekata

Učitavam...