Status: M Centar

POKRENI SE

rad mladićima u dobi od 13 do 18 godina koji su do sada prezentirali rizično ponašanje i poremećaje u ponašanju na uključenju u poboljšanje zajednice

Status M svaki tjedan organizira radionice u trajanju od dva sata, u tri ciklusa po dvanaest radionica. Ukupno 30 mladića završava edukativni ciklus u trajanju od osam tjedana, u kojima osim sudjelovanja na radionicama sudjeluju i na individualnim sastancima savjetovanja.

POKRENI SE

O projektu

Status

  • Proveden

Trajanje

  • 2013-2014

Partneri

  • Ministarstvo socijalne politike i mladih
  • Centar za socijalnu skrb Zagreb
  • Pogon

Kroz  izgradnju vještina i znanja potrebnih za suočavanje s potencijalno štetnim situacijama tijekom odrastanja s pozitivnim ishodom, mladići razvijaju odgovornost za vlastite postupke te se aktivno uključuju u zajednicu djelovanjem na opću korist kroz pozitivne vršnjačke skupine. Centri za socijalnu skrb Grada Zagreba, a posebno Podružnica Peščenica, upućuju mladiće na radionice kao podršku odgojnoj mjeri izdanoj zbog problema u ponašanju ili rizičnog ponašanja. Status M svaki tjedan organizira radionice u trajanju od dva sata kroz deset mjeseci, u tri ciklusa po dvanaest radionica. Ukupno 30 mladića završava edukativni ciklus u trajanju od po tri mjeseca, raspoređeni u dva ciklusa radionica po dvanaest tjedana. To trajanje je odabrano zbog znanstveno dokazane činjenice da je upravo dvanaest tjedana duljina perioda potrebna za rad s osobama da internaliziraju promjenu stavova, te kasnije počnu mijenjati ponašanje na temelju promjene stavova.

Dva sata tjedno kroz deset mjeseci

Tri ciklusa po dvanaest radionica

  • Javna akcija
  • Savjetovanje

Na kraju svakog ciklusa grupe organiziraju javnu akciju u zajednici, kojom doprinose životu iste, najprije prepoznajući potrebu, zatim osmišljavajući intervenciju a potom i provodeći samu akciju.

Metodologija koju koristimo je primjer korištenja rodno osviještene prakse, koja zahtijeva od polaznika preispitivanje i kreiranje novih i povoljnijih rodnih konstrukata u društvu.

Upravo je važnost jednakosti muškaraca i žena za oba spola ideja koju će korisnici usvojiti i promovirati u vlastitom okruženju. Kroz naš rad, preispitivat ćemo štetne manifestacije agresivne muškosti, te poticati vlastito određenje muške časti koje se temelji na nenasilju, ravnopravnosti i izgradnji društvenog, tjelesnog i mentalnog blagostanja pojedinca i zajednice.

Na ovaj način se uključuju u aktivni život zajednice te dokazuju i ohrabruju u sebi i drugima pozitivan smjer promjene započete kroz radionice, potvrđujući  se istovremeno u ulozi vrijednog i korisnog člana. Riječ je o akcijama niskog troška u zajednici (crtanje grafita, pomoć potrebitima).

U sklopu projekta, organizirat ćemo i savjetovanje za korisnike, svaka dva tjedna u trajanju od minimalno dva sata. Biti će to način da mladići uključeni u proces edukacije dobivati podršku i nakon završenog ciklusa radionica, kao i tijekom istoga.

Također, kroz savjetovanje će korisnici dobiti priliku da individualno razgovaraju s osobljem projekta. Na taj način, u bliskoj suradnji s centrima za socijalnu skrb, moći ćemo dati podršku pojedincima u suočavanju s izazovima konteksta u kojima žive, a koji će ih vrlo često povlačiti da se vrate negativnim formama ponašanja.

Kombinacija podrške kroz pozitivnu vršnjačku skupinu, individualno savjetovanje i redovni rad centara za socijalnu skrb, doprinosi usvajanju društveno i individualno korisnih oblika ponašanja, a odbacivanju negativnih koje su mladiće i dovele u nepovoljan položaj.

Mladići će dobiti podršku u stvaranju osobnih kratkoročnih i dugoročnih planova, što će služiti kao orijentir za podršku kako provoditelja projekta, tako i centara za socijalnu skrb.

Za svakog direktnog korisnika kreirat će se individualna procjena promjene i učinka projekta, što će služiti kao oblik procijene učinkovitosti projekta. Glavne varijable biti će ponavljanje prethodnih (kaznenih, prekršajnih ili drugih štetnih) radnji te ostvarenje zadanih ciljeva u smislu promjene suradljivosti.

Ne zaustavljate se ovdje

Pogledajte još projekata

Učitavam...