Status: M Centar

Budi muško, budi promjena!

BUDI MUŠKO, BUDI PROMJENA!

O projektu

Status

  • Aktivan

Trajanje

  • 2017

Uz podršku

  • Ministarstva pravosuđa RH

Međunarodna i nacionalna istraživanja  pokazuju da su mladići društvena skupina koja je sklonija rizičnim ponašanjima te razvijanju problema u ponašanju. Prema državnom zavodu za statistiku u 2015. godini osuđeno je 420 maloljetnih osoba, od čega 93% čine mladići. Od toga je izrečeno 366 odgojnih mjera, odnosno 87,1%.  Mladići se ističu kao podskupina koja je posebno sklona razvijanju delikventnog ponašanja, koje ih dovodi u sukob s društvom i zakonom, što se povezuje s rigidnim formama maskuliniteta, gdje mladići dokazuju svoju muškost štetnim ponašanjem. Mladi kojima je izrečena odgojna mjera najčešće dolaze iz socijalno isključenih skupina, zbog socioekonomskih, rasnih ili etničkih, ili obrazovnih razloga-u smislu manje mogućnosti za obrazovanje. Prema podacima državnog zavoda za statistiku za 2015. godinu, 35% maloljetnih počinitelja kaznenih djela živi u obitelji sa samohranim roditeljem, u odgojnoj ustanovi ili s drugim članovima rodbine. Zdravstveno stanje mladih u Hrvatskoj je u odnosu na europske razmjere zabrinjavajuće po brojnim negativnim trendovima: ističe se zloupotreba droge i alkohola.

Ovim projektom Status:M provodi edukativne radionice kako bi se unaprijedile socijalne vještine mladića smještenih u Odgojnom zavodu Turopolje.

Ovim projektom  doprinosi se unaprjeđenju i provođenju formalnog i neformalnog obrazovanja zatvorenika i maloljetnika  tako što se provode radionice neformalne edukacije namijenjene mladićima za razvijanje protektivnih socijalnih vještina. Također je cilj radionica potaknuti mladiće na odgovorno i savjesno pristupanje formalnom obrazovanju.  S mladima se razgovara o njihovim potrebama, pozitivnim vrijednostima, usvajanju koncepata zdravog življenja, nenasilnom rješavanja sukoba, socijalnim protektivnim vještinama, vještinama izražavanja emocija, poboljšanja komunikacijskih vještina. Tijekom cijelog ciklusa provedbe radionica radit će se na osnaživanju mladića kako bi se smanjila vjerojatnost recidiva kriminalnog, štetnog i rizičnog ponašanja.

 

 

Ne zaustavljate se ovdje

Pogledajte još projekata

Učitavam...