Youth organization Status:M is focused on youth and their development, but also on those who work with youth and through their doing guide the new generations. Based on that philosophy Status:M organized a number of professional seminars all over Croatia, so that the professors and school staff of numerous schools get to know the successful methodology that Status:M uses. Two next towns in the line to host the seminars are Bjelovar and Sveti Križ Začrtje.

Today, on 1st of November in the Hall of Bjelovarsko-bilogorska županija a seminar started with a title – “YOUNG MEN INITIATIVE: promotion of gender equal norms, healthy lifestyles and nonviolent behaviour of the youth.” Seminar, that is co organized by Commercial and merchant school from Bjelovar is going to last for two days, till tomorrow 2nd of November.

After Bjelovar the Status:M team is going a bit more to the West, to Sveti Križ Začrtje in Krapinsko-zagorska županija. There a seminar will be held on Thursday, 3rd of November. Natko Gereš and Mislav Mandir will be also presenting work of Status:M and the methodology we use in working with youth.

Young men initiative program is focused on working with young men from 13 to 19 years of age, on promoting positive attitudes and behaviour and on including boys and young men in to a process of developing a better society.

It is composed of a few key elements: educational workshops developed using the Manual M methodology (verified by the Ministry of science, education and sports by the professional recommendation from the Agency for nurture and education) and a “Be a man – change the rules” campaign that if focused on young men and prevention of violence.

Education part of the Young men initiative sees a young person in the environment in which he lives , so apart from workshops that focus on prevention of violence, there are also workshops that cover the subjects of communication, expressing emotions, negotiating, gender roles and positions of power in relationships, detecting violence, alcohol and drugs, activism, labelling, health and reproductive health and contraception.

Rad Organizacije mladih Status:M je uvelike usmjeren prema mladim ljudima, ali i prema onima koji rade s mladim ljudima i kroz svoje djelovanje usađuju vrijednosti novim generacijama. Na tragu toga Status:M je organizirao već niz stručnih seminara diljem Hrvatske, kako bi profesore/ice i osoblje škola upoznao sa svojom uspješnom metodologijom. Sljedeći u nizu gradova u kojima smo dogovorili održavanje ovog stručnog seminara je Bjelovar i Sveti Križ Začretje .

Danas 1. listopada u Velikoj vijećnici Bjelovarsko – bilogorske županije otpočeo je stručni seminar s naslovom – „INICIJATIVA MLADIĆA: promocija rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih“. Seminar, u čijoj organizaciji sudjeluje i Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, trajati će još i sutra 2. listopada. Skup podržava Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport.

Nakon Bjelovar Status:M tim se seli nešto zapadnije, u Sveti Križ Začrtje, u Krapinsko-zagorskoj županiji. Tamo će u četvrtak, 3. listopada, Natko Gereš i Mislav Mandir također prezentirati rad Statusa:M i metodologiju koju koristimo u svojem radu s mladima.

Program Inicijativa mladića je usmjeren na rad s mladićima u dobi između 13 i 19 godina, promociju pozitivnih stavova i ponašanja, te uključivanje dječaka i mladića u proces izgradnje boljeg društva.

Sastoji se od nekoliko ključnih elemenata: edukativnih radionica razrađenih po metodologiji Priručnika M (verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje) i kampanje „Budi muško, mijenjaj pravila“, fokusiranoj na mladiće i prevenciju nasilja.

Edukativni dio Inicijative mladića, gleda na mladu osobu u kontekstu u kojem živi, pa osim prevencijom nasilja, dio radionica se također bavi temama poput komunikacije, izražavanja emocija, pregovaranja, rodnih uloga i uloge moći unutar odnosa, prepoznavanja nasilja, alkohola i droga, aktivizma, etiketiranja, zdravlja i reproduktivnog zdravlja, kontracepcije.