Vizija Statusa M je DRUŠTVO NENASILJA, INKLUZIJE I RODNE RAVNOPRAVNOSTI.

Udrugu je osnovao tim ljudi koji su od 2006. godine zajedno radili na neformalnoj edukaciji mladih, a koji između sebe ima više od 30 godina iskustva u radu s mladima.

Udrugu čine članovi i članice različitih profila: liječnik, informatičar, sociologinja, muzičar, povjesničarka, studentica medicine, psiholog, profesor povijesti i sociologije, pedagog, anglist, politologinja, pravnik… Udruga broji 30 članova i članica, te desetak volontera i volonterki. Status M je organizacija koja se bavi stvaranjem, provedbom i vrednovanjem odgojno-obrazovnih aktivnosti za mlade, zagovaranjem za prava mladih, provedbom istraživanja o mladima i informiranjem i zagovaranjem s ciljem unaprjeđenja kako njihovog statusa, tako i javnih politika i praksi.

Pružamo mladima potrebne životne vještine i znanja u nastojanju da izgrade sebe i stvore okolinu koja je nenasilna, inkluzivna i rodno ravnopravna.