Mi u Statusu M gradimo rodno ravnopravno, inkluzivno i nenasilno društvo. Kroz neformalno obrazovanje, zagovaranje i aktivizam osnažujemo i potičemo dječake, mladiće, (buduće) očeve i pripadnike marginaliziranih skupina da aktivno doprinose pozitivnim društvenim promjenama, društvenoj pravdi i rodnoj jednakosti.

Kroz naš rad propitujemo i dekonstruiramo prevladavajuće društvene norme i stereotipe o maskulinitetu, koje su štetne za djevojčice i žene, ali i za dječake i muškarce, te podižemo svijest o ljudskim pravima, nenasilju i rodnoj pravdi.

U potrazi smo za motiviranom i odgovornom osobom za radno mjesto:
EDUKATOR/ICA

 

RADNI ZADACI

Radno mjesto uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće radne zadatke:

 • osmišljavanje, priprema, provedba i izvještavanje obrazovnih aktivnosti (radionica, treninga…) namijenjenih raznim ciljnim skupinama (mladići i muškarci u penalnom sustavu, osnovnoškolci, srednjoškolci, odrasli muškarci – očevi…),
 • prilagodba postojećih i razvijanje novih obrazovnih programa, metoda i alata,
 • prilagodba postojećih i razvijanje novih evaluacijskih metoda i alata,
 • edukacija i pružanje podrške drugim edukatorima/cama (vanjskim suradnicima/ama organizacije),
 • suradnja s projektnim koordinatorima/cama i sudjelovanje u procesu upravljanja projektima,
 • suradnja s vanjskim programskim evaluatorima/cama organizacije,
 • suradnja s ključnim dionicima i partnerskim institucijama i organizacijama,
 • razvoj i provedba organizacijske obrazovne agende.

Tražimo kandidate/kinje koji su spremni na višegodišnji angažman s posebnim interesom za teme rodne ravnopravnosti i nenasilja, i koji su komunikativni, fleksibilni i organizirani u radu, spremni na stalno učenje i usavršavanje, odgovorni, usmjereni na rezultate i proaktivni.

Edukator/ica o svom radu izvještava koordinatore/ice projekata i odgovoran/na je voditeljci organizacije.

 

LOKACIJA RADA

Ured organizacije nalazi se u Zagrebu, ali posao podrazumijeva učestali terenski rad na drugim lokacijama (Zagrebačka županija, Međimurska županija, Istarska županija…).

 

UVJETI ZA PRIJAVU

 • prvostupnik/ca ili magistar/ra društveno-humanističkog smjera(osobito struke poput socijalnog rada, pedagogije, socijalne pedagogije, psihologije… s iskustvom grupnog rada)
  ili
 • trener/ica u neformalnom obrazovanju s dokazanim višegodišnjim iskustvom izvođenja radionica i treninga,
 • odlično poznavanje grupne dinamike i metoda rada u neformalnom obrazovanju,
 • odličnopoznavanje hrvatskog i engleskog jezika u pismu i govoru,
 • izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost,
 • napredno korištenje MS Office aplikacija (Word, Excel, PowerPoint) i interneta.

 

PREDNOST

Posao podrazumijeva rad na lokacijama van Zagreba ili mjesta teže dostupna javnim prijevozom (primjerice Odgojni zavod u Turopolju, Zatvor u Zagrebu, Zatvor u Glini, Zatvor u Karlovcu) pa će prednost imati kandidati/kinje koji posjeduju vozačku dozvolu i dostupan im je osobni automobil te su ga voljni/e koristiti u poslovne svrhe.

 

PRIJAVA

Prijave se šalju do 31. siječnja do 16h isključivo e-mailom na info@status-m.hr s naslovom poruke Prijava: Edukator/ica.

U prijavi se prilaže životopis na hrvatskom jeziku u formatu Europass kojim ćete obrazložiti usklađenost svog iskustva, znanja i vještina s tekstom natječaja te motivacijskog pisma na engleskom jeziku (od 250 do 500 riječi) kojim ćete obrazložiti svoju motivaciju za ovaj posao.

Osobe koje prođu prvi krug selekcije bit će pozvane na razgovor u prvoj polovici veljače.

Odabranom kandidatu/kinji bit će ponuđen ugovor o radu s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 mjeseci. Početak rada je u veljači 2019.