Od 2013. godine, Status: M kontinuirano radi s mladićima i muškarcima koji su na izdržavanju kazne u odgojnim zavodima, kaznionicama i zatvorima. Radili smo s mladićima u Odgojnom zavodu Turopolje te s očevima u Kaznionici u Glini i Zatvoru u Zagrebu (Remetinec). Naša iskustva u radu s očevima u zatvorima objavljena su u European Journal of Parental Imprisonment, u članku našeg suradnika Jurice Pačelata pod nazivom “Strengthening parental competencies of young prisoners” kojeg možete u cjelini pročitati klikom na link.

 

Zašto radimo na aktivnom očinstvu?

Statistike pokazuju kako 80% muškaraca postaju očevi. Očinstvo je kompleksna uloga koju očevi postupno preuzimaju, počevši od sudonošenja odluke treba li i kada imati dijete.  Međutim, žene provode 3 do 4 puta više vremena od muškaraca u brizi za dijete. Uključivanje muškaraca u pružanje brige o djetetu doprinosi zdravlju majke i djeteta, razvijanju ravnopravnijih odnosa između partnera/ica te smanjenju nasilja u obitelji. Uključenost očeva u odgoj i brigu za dijete povezana je s boljim kognitivnim razvojem i uspjehom u školi, boljim mentalnim zdravljem dječaka i djevojčica i nižom stopom delinkvencije, posebice kod dječaka. Ravnopravnija podjela brige za dijete donosi dobrobit i za djecu, i za partnerice, ali i očeve same.

Nadalje, žene zarađuju u prosjeku 24% manje od muškaraca, u velikoj mjeri zbog većeg angažmana oko brige o djeci. Aktivno očinstvo ženama i djevojkama omogućava i olakšava ostvariti njihov puni potencijal. Sudjelujući u skrbi i kućanskim poslovima, muškarci direktno podržavaju ravnopravnost žena.  Roditelji djetetu služe kao model prema kojem se ono, što svjesno, što nesvjesno identificira, uči, uspostavlja socijalne kontakte sa širim okruženjem, ali i nastupa prema širem okruženju. Samim time, odnos roditelj-dijete, odnosno otac-dijete recipročan je, a kroz njega se djeca, kao i kroz odnos s majkom, uče kako se ponašati u svom odnosu s drugim osobama.  Na taj se način aktivno očinstvo prenosi dalje na nove generacije: aktivni, uključeni očevi služe kao model koji doprinosi prihvaćanju rodne ravnopravnosti kod dječaka i osjećaju autonomije i osnaživanja kod djevojčica.

Zašto je važno raditi s očevima u zatvorima?

Kroz naš rad s očevima spoznali smo da je pitanje očinstva u zatvorima specifičan problem koji zahtjeva još specifičniji pristup. Naime, boravak nekog od roditelja u zatvoru smanjuje njihovu sposobnost ostvarivanja roditeljskog autoriteta. Roditelji u penalnom sustavu tako često nailaze na socijalne, pravne, obiteljske ili psihološke zapreke.

Muškarci čine 95% zatvorske populacije te se upravo s njima treba raditi na osvještavanju važnosti nenasilnog, rodno ravnopravnog ponašanja, poticati ih na zdrave životne stilove, a posebice aktivno očinstvo. Očevi u kaznionicama i zatvorima tijekom izdržavanja kazne ne prestaju biti očevi, iako privremeno ne žive s djetetom. Potrebno je raditi s očevima na njihovim roditeljskim kompetencijama kako bi ostali aktivni očevi tijekom izdržavanja kazne, ali i nakon izlaska iz zatvora.