Projekt KINDER – Tackling gender stereotypes in education and early childhood: building a Gender-Responsive Pedagogy in Children’s Education za cilj ima razviti učinkovit i inovativni program obrazovanja za stručnjake i stručnjakinje koje rade s djecom predškolske (3-6 godina) i osnovnoškolske (7-12 godina) dobi. Razvoj tog programa temelji se na pretpostavci da procesi učenja igraju odlučujuću ulogu u socijalizaciji dječaka i djevojčica, da imaju veliki utjecaj na njihov život, uključujući kasnije u životu i izbor karijere.  S tim na umu, obrazovni program KINDER-a pružit će odgojiteljima_cama, učiteljima_cama i drugom osoblju rodno osjetljive i transformativne alate, omogućujući im da odgovore na specifične potrebe djevojčica i dječaka u procesima poučavanja i učenja iz perspektive rodne ravnopravnosti. U isto vrijeme, u proces će uključiti i obitelji s ciljem promicanje različitosti unutar i izvan škola.

Ciljevi projekta:

  • Promicati promjene stavova koji se tiču rodnih stereotipa i seksizma od najranije dobi, u školi i izvan nje;
  • Razviti obrazovne materijale za odgojitelje_ice, učitelje_ce i druge obrazovne radnike_ce koji se temelje na rodno responzivnoj pedagogiji za promicanje rodne ravnopravnosti i borbu protiv rodnih stereotipa;
  • Podupirati nacionalna i europska javna tijela u uvođenju rodno uključivog obrazovanja.

Trajanje: 1.1.2021. – 30.6.2023.

Nositelj projekta: Centro de Estudos Sociais (Portugal)

Partneri: Status M (Hrvatska), Fundación Cepaim (Španjolska)

Financijska potpora: Ukupna vrijednost projekta 649.120,59 EUR, sufinancirano sredstvima Europske unije kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) u ukupnom iznosu od 518.829,00 EUR