Pravila privatnosti

 

STATUT

(pročišće-ni tekst)

 

REVIZORSKO IZVJEŠĆE
(2015.)

 

ZAŠTITA OD SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA,
ISKORIŠTAVANJA, ZLOSTAVLJANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
(2015.)

 

 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (2016.)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
(2016.)

pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80

 

 

 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (2017.)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
(2017.)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
(2018.)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
(2019.)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
(2020.)

 
  pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80   pdf_icon_80  
 FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE
(2018.)
FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE
(2020.)
GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
(2021.)
FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE
(2021.)
FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU
PLAN RADA
ZA 2023. GODINU
FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE
(2022.)

GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ 2022. (radna verzija)
pdf_icon_80