CARE International and partner organizations from the region, Status: M being among them, are organizing a conference labeled “Young Men As Allies in Ending Violence: Activism for Transforming Masculinities”. The conference will be organized in Bosnia and Hercegovina, in Jahorina, close to Sarajevo.

The conference is part of the program that CARE International is conducting in the region for the last seven years. There are nine international and local organizations included in the implementation of the program. “Young men initiative for promotion of gender equality, healthy life styles and non violence conduct of youth” is an innovative project methodology focused on motivating change of opinion and behavior of young men on gender based and peer violence. This project is currently conducted in Sarajevo, Banja Luka, Zagreb, Mostar, Beograd, Kosovska Mitrovica and Priština, with the support of Ministries of youth and education, directors, pedagogues and school staff, young men and women, parents and the brother community.

The fact that this project is including so many different partners and so many youth has compelled CARE International to organize a conference from 13th to 15th of November. Conference will be attended by a number of experts in the field, youth workers, representatives of governmental and non-governmental organizations, and youth that is part of the program in various different ways.

On this link you can find a video countdown to the big conference in Jahorina.

Also, here you can visit and like a Facebook page opened in preparation for this important regional event.

CARE International i partnerske organizacije iz regije, među kojima važnu ulogu igra i Organizacija mladih Status: M, organiziraju konferenciju pod nazivom „Mladići kao saveznici u zaustavljanju nasilja, aktivizmom do transformacije maskuliniteta“. Konferencija će se održati u BiH nedaleko od Sarajeva, na Jahorini.

Konferencija je dio programa koji CARE International provodi već sedmu godinu u suradnji sa devet međunarodnih i lokalnih partnerskih organizacija. Projekt «Inicijativa mladića za promociju rodne ravnopravnosti, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih» je inovativna projektna metodologija fokusirana na izazivanje promjene stavova i ponašanja mladića u vezi rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja. Ovaj projekt trenutno se provodi u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Mostaru, Beogradu, Kosovskoj Mitrovici i Prištini uz podršku, nadležnih ministarstava za mlade i obrazovanje, direktora/ica, pedagoga/inja i nastavnog osoblja srednjih škola, mladića i djevojaka, roditelja i šire zajednice.

Baš iz razloga što projekt okuplja toliko različitih partnera, suradnika, dionika, mladih, CARE International se odlučio organizirati konferenciju koja će trajati od 13. do 15.11. Na konferenciji će sudjelovati niz stručnjaka, radnika s mladima, predstavnika vladinih i nevladinih institucija, ali i samih mladih koji su uključeni u ovaj program na najrazličitije načine.

Na ovom linku pogledajte video odbrojavanja do velike konferencije na Jahorini, a ovdje možete naći poveznicu za novu Facebook stranicu koja je otvorena ususret ovom važnom regionalnom okupljanju.